ติดต่อเรา


ติดต่อสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด

Call 02-160-1184

Fax 02-160-1184


ที่ตั้งสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการตลาด

เลขที่ 1 อาคาร 37 ชั้น 1 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กทม 10300

College of Innovation and Management
Heamwadeephithak building (37)
No.1 U-thongnok street , Dusit,Bangkok 10300
DusitBangkok 10300Thailand