หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวกิจกรรม
ข่าวกิจกรรม

การประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำเดือนธันวาคม
การประชุมบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจำเดือนธันวาคมวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ จัดประชุมบุคลากรสาย ...
2022-12-19 11:22:39
การประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ครั้งที่ 12/2565
วันอังคาร ที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.ชลภัสสรณ์ สิทธิวรงค์ชัย  คณบดีวิทยาลัยนวัตกรร ...
2022-12-19 11:20:42
CIM SSRU Open House 2022
CIM SSRU Open House 2022เปิดบ้าน ว.นวัตกรรมฯ สวนสุนันทา !!!” เรียนที่ว.นวัตกรรมฯ ปริญญาตรี เรี ...
2022-12-19 11:14:40
ข่าวย้อนหลัง